Kuntoutus ja kurssit

 

Kurssit ja koulutus

Järjestämme Vertaistapaamisia ja kursseja vuosittain eri teemoilla kysynnän ja tilanteen mukaan. Lisäksi Kuntoviikonloppu sekä kokousviikonloput keväällä ja syksyllä.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämänä

 

Stean rahoituksella yhdistys ei voi enää järjestää Sopeutusvalmennustoimintaa.

 

http://www.kyyhkyla.fi/fi/kuntoutus/kuntoutuspalvelut/kela-kuntoutus/kela-kurssit/

Kelan sivuilla on myös tietoja kursseista ja hakuohjeet:

http://www.kela.fi/kuntoutus

 

Sopeutumisvalmennuskurssi on yleensä tarkoitettu uusille narkoleptikoille ja heidän läheisilleen. Kurssi on maksuton osallistujille ja se järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Kurssilla annetaan ensitietoa narkolepsiasta, lääkityksestä, jaksamisesta ja muista siihen liittyvistä asioista. Tärkeä osa kurssia on muiden narkoleptikkojen antama vertaistuki juuri sairastuneelle henkilölle.

Asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759 määritellään, että sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

 

 

KUNTOVIIKONLOPUT

Tarkoituksena on Kurssien lisäksi järjestää myös Kuntoviikonloppuja kohderyhmään kuuluville ja heidän läheisilleen liikunnan, virkistystoiminnan ja yhdessä olon, vertaistuen merkeissä. Kokousviikonloppujen lisäksi nämä antavat mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja tavata toisia.

KOKOUSVIIKONLOPUT

Kevät ja syyskokouksien yhteyteen järjestetään aina myös muuta ohjelmaa; yhdessä oloa, luentoa ajankohtaisesta sairauteen liittyvästä asiasta, kädentaitoja, liikuntaa , ryhmätöitä tai muuta, aina vähän ohjelmaa vaihdellen.