Kuntoutus ja kurssit

 

Kurssit ja koulutus

Järjestämme vuosittain yhden sopeutumisvalmennuskurssin sekä joka toinen vuosi seurantakurssin. Sopeutumisvalmennuskurssi on yleensä tarkoitettu uusille narkoleptikoille ja heidän läheisilleen. Seurantakurssi järjestetään edellisvuonna sopeutumisvalmennuskurssilla olleille henkilöille. Lisäksi Kuntoviikonloppuja sekä kokousviikonloput keväällä ja syksyllä.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit lapsille ja nuorille Kelan järjestämänä

http://www.kyyhkyla.fi/fi/kuntoutus/kuntoutuspalvelut/kela-kuntoutus/kela-kurssit/

Kelan sivuilla on myös tietoja kursseista ja hakuohjeet:

http://www.kela.fi/kuntoutus

 

Sopeutumisvalmennuskurssi on yleensä tarkoitettu uusille narkoleptikoille ja heidän läheisilleen. Kurssi on maksuton osallistujille ja se järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Kurssilla annetaan ensitietoa narkolepsiasta, lääkityksestä, jaksamisesta ja muista siihen liittyvistä asioista. Tärkeä osa kurssia on muiden narkoleptikkojen antama vertaistuki juuri sairastuneelle henkilölle.

Asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759 määritellään, että sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Sopeutumisvalmennuskurssi pidetään yleensä kesän aikana, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua. Kela maksaa matkakorvaukset ja kuntoutusajan toimeentuloturvana kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahaa voidaan määrätyin edellytyksin maksaa myös muussa kuin Kelan kuntoutuksessa oleville.

 

Seurantakurssi

Seurantakurssi järjestetään edellisvuonna sopeutumisvalmennuskurssilla olleille henkilöille. Kurssi on  kestoltaan lyhyempi ja suppeampi kuin sopeutumisvalmennuskurssi. Tarkoituksena on seurata henkilön sopeutumista uuteen sairauteen ja elämäntilanteeseen sekä vahvistaa yhteyksiä muiden narkoleptikoiden kesken. Kurssi yleensä kesällä.

Tilanteen ja osallistujien määrän perusteella kurssit on välillä myös yhdistetty.

 

Aluetapaamisia eri alueilla Aluve projektin kautta 

 

Projektia toteutetaan yhteisesti yhdistyksen ja Tatu ry:n kanssa

 

KUNTOVIIKONLOPUT

Tarkoituksena on Kurssien lisäksi järjestää myös Kuntoviikonloppuja jäsenille perheineen liikunnan, virkistystoiminnan ja yhdessä olon, vertaistuen merkeissä. Kokousviikonloppujen lisäksi nämä antavat mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja tavata toisia.

KOKOUSVIIKONLOPUT

Kevät ja syyskokouksien yhteyteen järjestetään aina myös muuta ohjelmaa; yhdessä oloa, luentoa ajankohtaisesta sairauteen liittyvästä asiasta, kädentaitoja, liikuntaa , ryhmätöitä tai muuta, aina vähän ohjelmaa vaihdellen.