LAKIMUUTOS VAMMAISTUESSA

22.4.2015

Liitteenä Kelan tiedote koskien lakimuutosta mm. Yli 16-vuotiaan vammaistuessa ja sen ehdoissa.

Liitteet